21 Jornada XULA

Programa

Dimecres, 30 de maig 2018

08.45  Entrega documentació

09.00  Benvinguda

09.15 PRÀCTICA CLÍNICA DIÀRIA

09.15 Transtorns del metabolisme

09.15 de difícil abordatge.

09.15 Moderadora: Dra. Marta Mauri

09.15 Moderadora: Consorci Sanitari de Terrassa.

09.15 Moderadora: Hospital de Terrassa

09.15 - Maneig en la pràctica diària

09.15 - de les hipertrigliceridèmies

09.15 - Dr. Xavier Pintó

09.15 - Hospital Universitari de Bellvitge

09.15 - Esteatosi hepàtica i diabetis

09.15 - Dr. Lluís Vila

09.15 - Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí

10.15 TAULA INTERACTIVA.

10.15 Buscant solucions per a l’assoliment

10.15 d’objectius de cLDL

10.15 Moderador i dinamitzador del debat:

10.15 Dr. Joan Carles Pedro-Botet

10.15 Hospital del Mar. Barcelona

10.15 - Presentació de l’Estudi EROMOT.

10.15 - Estudi de les Unitats de Lípids

10.15 - i Risc Vascular de la Xula

10.15 - Dra. Clotilde Morales

10.15 - Althaia. Xarxa Assistencial Universitària

10.15 - de Manresa

10.15 - Debat: Buscant solucions en l’acompliment 10.15 - terapèutic, la inèrcia terapèutica

10.15 - i l’optimització dels fàrmacs

11.15  Descans

11.45  POSADA AL DIA

11.45  Moderador: Dr. Jordi Argimon

11.45  Moderador: Hospital Universitari

11.45  Moderador: Sagrat Cor de Barcelona

11.45  Update en arteriosclerosi

11.45  Dr. Lluís Masana

11.45  Hospital Universitari Sant Joan de Reus

12.45  CASOS CLÍNICS.

12.45  Quan consultar a l’especialista de

12.45  la Unitat de Lípids?

12.45  Moderadora: Dra. Carolina Guerrero

12.45  Moderadora: Hospital Sant Joan de

12.45  Moderadora: Déu de Martorell

12.45  - 1r. Cas clínic: Dislipèmia diabètica

12.45  - Dr. Carlos Jericó

12.45  - Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí

12.45  - Dr. César Asenjo

12.45  - EAP Martí Julià de Cornellà

12.45  - 2n. Cas clínic: Malaltia Arterial Perifèrica

12.45  - Dr. Alberto Zamora

12.45  - Hospital de Blanes

12.45  - Dr. Alejandro Llobera

12.45  - CAP de Blanes

13.45  Comiat

14.00  Dinar

15.00  Reunió anual de les Unitats

15.00  de Lípids de la XULA

 

 

Preprograma

Dimecres, 30 de maig 2018

08.45  Entrega documentació

09.00  Benvinguda

09.15 PRÀCTICA CLÍNICA DIÀRIA

09.15 Transtorns del metabolisme

09.15 de difícil abordatge.

09.15 Moderadora: Dra. Marta Mauri

09.15 Moderadora: Consorci Sanitari de Terrassa.

09.15 Moderadora: Hospital de Terrassa

09.15 - Maneig en la pràctica diària

09.15 - de les hipertrigliceridèmies

09.15 - Dr. Xavier Pintó

09.15 - Hospital Universitari de Bellvitge

09.15 - Esteatosi hepàtica i diabetis

09.15 - Dr. Lluís Vila

09.15 - Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí

10.15 TAULA INTERACTIVA.

10.15 Buscant solucions per a l’assoliment

10.15 d’objectius de cLDL

10.15 Moderador i dinamitzador del debat:

10.15 Dr. Joan Carles Pedro-Botet

10.15 Hospital del Mar. Barcelona

10.15 - Presentació de l’Estudi EROMOT.

10.15 - Estudi de les Unitats de Lípids

10.15 - i Risc Vascular de la Xula

10.15 - Dra. Clotilde Morales

10.15 - Althaia. Xarxa Assistencial Universitària

10.15 - de Manresa

10.15 - Debat: Buscant solucions en l’acompliment 10.15 - terapèutic, la inèrcia terapèutica

10.15 - i l’optimització dels fàrmacs

11.15  Descans

11.45  POSADA AL DIA

11.45  Moderador: Dr. Jordi Argimon

11.45  Moderador: Hospital Universitari

11.45  Moderador: Sagrat Cor de Barcelona

11.45  Update en arteriosclerosi

11.45  Dr. Lluís Masana

11.45  Hospital Universitari Sant Joan de Reus

12.45  CASOS CLÍNICS.

12.45  Quan consultar a l’especialista de

12.45  la Unitat de Lípids?

12.45  Moderadora: Dra. Carolina Guerrero

12.45  Moderadora: Hospital Sant Joan de

12.45  Moderadora: Déu de Martorell

12.45  - 1r. Cas clínic: Dislipèmia diabètica

12.45  - Dr. Carlos Jericó

12.45  - Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí

12.45  - Dr. César Asenjo

12.45  - EAP Martí Julià de Cornellà

12.45  - 2n. Cas clínic: Malaltia Arterial Perifèrica

12.45  - Dr. Alberto Zamora

12.45  - Hospital de Blanes

12.45  - Dr. Alejandro Llobera

12.45  - CAP de Blanes

13.45  Comiat

14.00  Dinar

15.00  Reunió anual de les Unitats

15.00  de Lípids de la XULA

 

Programa

Dimecres, 30 de maig 2018

08.45  Entrega documentació

09.00  Benvinguda

09.15 PRÀCTICA CLÍNICA DIÀRIA

09.15 Transtorns del metabolisme

09.15 de difícil abordatge.

09.15 Moderadora: Dra. Marta Mauri

09.15 Moderadora: Consorci Sanitari

09.15 Moderadora: de Terrassa.

09.15 Moderadora: Hospital de Terrassa

09.15 - Maneig en la pràctica diària

09.15 - de les hipertrigliceridèmies

09.15 - Dr. Xavier Pintó

09.15 - Hospital Universitari de Bellvitge

09.15 - Esteatosi hepàtica i diabetis

09.15 - Dr. Lluís Vila

09.15 - Hospital Moisès Broggi

09.15 - de Sant Joan Despí

10.15 TAULA INTERACTIVA.

10.15 Buscant solucions per a

10.15 l’assoliment d’objectius de cLDL

10.15 Moderador i dinamitzador

10.15 del debat:

10.15 Dr. Joan Carles Pedro-Botet

10.15 Hospital del Mar. Barcelona

10.15 - Presentació de l’Estudi EROMOT.

10.15 - Estudi de les Unitats de Lípids

10.15 - i Risc Vascular de la Xula

10.15 - Dra. Clotilde Morales

10.15 - Althaia. Xarxa Assistencial

10.15 - Universitària de Manresa

10.15 - Debat: Buscant solucions

10.15 - en l’acompliment terapèutic,

10.15 - la inèrcia terapèutica

10.15 - i l’optimització dels fàrmacs

11.15  Descans

11.45  POSADA AL DIA

11.45  Moderador: Dr. Jordi Argimon

11.45  Moderador: Hospital Universitari

11.45  Moderador: Sagrat Cor

11.45  Moderador: de Barcelona

11.45  Update en arteriosclerosi

11.45  Dr. Lluís Masana

11.45  Hospital Universitari Sant Joan

11.45  de Reus

12.45  CASOS CLÍNICS.

12.45  Quan consultar a l’especialista de

12.45  la Unitat de Lípids?

12.45  Moderadora:

12.45  Dra. Carolina Guerrero

12.45  Hospital Sant Joan de

12.45  Déu de Martorell

12.45  - 1r. Cas clínic: Dislipèmia diabètica

12.45  - Dr. Carlos Jericó

12.45  - Hospital Moisès Broggi

12.45  - de Sant Joan Despí

12.45  - Dr. César Asenjo

12.45  - EAP Martí Julià de Cornellà

12.45  - 2n. Cas clínic: Malaltia

12.45  - Arterial Perifèrica

12.45  - Dr. Alberto Zamora

12.45  - Hospital de Blanes

12.45  - Dr. Alejandro Llobera

12.45  - CAP de Blanes

13.45  Comiat

14.00  Dinar

15.00  Reunió anual de les Unitats

15.00  de Lípids de la XULA